regulamin

Polityka Prywatności

I. Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Golf Arena Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, przy ul Krótkiej 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000677857, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd [nazwa sądu, miejscowość, nazwa wydziału], Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6040184475, REGON: 367278900. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. "GolfArena", "Aplikacja", "Serwis" odnosi się do portalu i usług dostępnych w domenie golfarena.eu.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u oraz w ustawieniach konta są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dost5. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Dostęp do danych posiada użytkownik oraz Administracja GolfArena.

II. Administrator Danych

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@golfarena.eu
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 10. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.
 12. Dane osobowe są przez nas przetrzymywane tak długo jak użytkownik używa konta w serwisie. Aby zamknąć konto musisz przejść do zakładki "Moje Konto" na swoim Profilu.

III. Zasady zbierania Danych Osobowych Użytkowników

 1. Korzystanie z Usług wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników Danych Osobowych. Niepodanie Danych Osobowych uniemożliwia korzystanie z Usług.
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane pozyskane od Użytkowników nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, chyba że;
  • Użytkownik wyrazi na to zgodę;
  • Będzie to uzasadnione przepisami prawa;
  • Będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług, w szczególności z zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

Tabela funkcjonalności związanych z danymi użytkownika

Funkcjonalność Cel Uzasadnienie / Opis przetwarzania
Adres Email (konto użytkownika) Podstawowa identyfikacja użytkownika
Ułatwienia dostępu
Adres Email przypisany do konta umożliwia logowanie do serwisu. Adres Email można zmienić w profilu w zakłądce dane konta. Adres Email stanowi podstawę konta i usunąć go można jedynie przez zamknięcie konta Golfarena.

Adres Email jest wykorzystywany przez nasz system do wysyłania powiadomień email związanych z funkcjonalnością portalu. Np. Powiadomienie o zaproszeniu.
Powiadomienia Email można wyłączyć na profilu w karcie "ustawienia powiadomień"
Hasło (konto użytkownika) Podstawowa identyfikacja użytkownika
Hasło przetrzymywane jest w postaci zaszyfrowanej, GolfArena nie ma dostępu do twojego hasła bezpośrednio a jedynie dostęp do zaszyfrowanej postaci.
Adres Email (Newsletter) Otrzymywanie informacji przez nasz Newsletter. Adres może pokrywać się z adresem email konta użytkownika. Do newslettera można zapisać się przy rejestracji lub przez formularz na profilu w karcie "Moje Konto". Z newslettera można się wypisać przez odpowiednią opcję w otrzymanym mailu lub bezpośrednio na profilu w karcie "Moje Konto".
Imię i Nazwisko Identyfikacja użytkownika. Imię i Nazwisko dostępne jest dla wszystkich użytkowników GolfArena we wszystkich miejscach gdzie pojawia się użytkownik. Imię i Nazwisko jest publicznie dostępne w sekcji "Ranking".
Dane Adresowe Możliwość wysyłania nagród. Ułatwienie Dostępu. Dane używane są tylko do wysyłania nagród i voucherów z TeeCoinami. Dane Można zmienić lub całkowicie usunąć w profilu w sekcji "Moje Konto". W przypadku wygrania nagrody skontaktujemy się z tobą w celu uzyskania tych danych. Dane przetwarzane są przez nas oraz firmę kurierską/pocztową dostarczającą przesyłkę.
Numer Powiadomień SMS Ułatwienia dostępu. Numer SMS używany do powiadomień SMS. Np. Powiadomienie o zaproszeniu do meczu. Powiadomienia można wyłaczyć a numer usunąć w profilu w karcie "moje powiadomienia". Numer jest używany przez nasz wewnętrzy system do wysyłania SMS i nie będzie dostępny dla innych użytkowników.
Połączenie z Kontem Facebook Ułatwienie Dostępu. Używamy konta facebook jedynie do ułatwienia logowania do serwisu. Dane z przyłączonego konta facebook nie są przez nas przetwarzane.
Statystyki użytkownika Dane Statystyczne. Statystyki dostępne na profilu są używane do wykonywania podstawowych funkcjonalności portalu np. wyświetlania rankingu etc.
Pliki Cookies Ułatwienie Dostępu. Dane Statystyczne. Poprawność Operacji. Używamy plików cookies do identyfikacji użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa konta GolfArena oraz prowadzenia statystyk (monitorowanie ruchu na GolfArena).

IV. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik na prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 2. Użytkownik uprawniony jest do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik zobowiązany jest do dokonania czynności zmierzających do aktualizacji Danych Osobowych na swoim koncie.
 4. Użytkownik ma w każdym czasie prawo do usunięcia Danych Osobowych.
 5. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulamin Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności i określenia zakresu odpowiedzialności Użytkownika.

V. Informacja o plikach cookies

 1. Witryna golfarena.eu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

  Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

  Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Golf Arena Sp. z o.o. w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

  Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

VI. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, HTTPS
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,HTTPS
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, Administrator nie łączy tych danych z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika (za wyjątkiem sytuacji kiedy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji Usługi), zaś tak uzyskane dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

VII. Kontakt

 1. Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji:
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
  • uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  • uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  • uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególność informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 3. Adres, pod którym można skontaktować się z Administratorem: kontakt@golfarena.eu